Bli medlem

Medlem 2018 blir du genom att...

- Aktivt ta del av våra idéer

- Betala medlemsavgift till Sunnanå SK till vårt bankgiro 234-7680 eller Swish nr: 123 350 08 65. Du kan självklart också betala direkt på kansliet.

- Förutom betalningen skall du meddela namn, adress, telefonnummer, person- eller födelsenummer, mailadress samt om du är spelare eller ledare i något lag. Har du redan ett medlemsnummer räcker det om du meddelar detta!

Stödmedlem 200 kr
Medlemsavgift enskild medlem 350 kr
Familjemedlemsskap 500 kr
(Kom ihåg att registrera alla i familjen dvs även föräldrar och ej aktiva.)

Deltagaravgifter 2018:
7-9 år 850 kr
(född 2009-2011)

10-14 år 1200 kr
(född 2004-2008)

15 år och äldre 1400 kr
(född 2003 och tidigare)

Ex. en familj med två aktiva barn i föreningen, 7 och 18 år så blir

medlemsavgiften 500 kr (familj) och deltagaravgifter 850+1400 kr. Totalt 2750 kr
Betalas in senast den 28 februari

OBS! Spelarförsäkringen börjar gälla när avgiften är inbetald och aktiva spelare får inte spela match utan medlemstillhörighet. 

För mer info, ladda ner dokumentet här:Medlemsinfo 

Idrott för alla

Idrott för alla är insamlingsstiftelsen som ger barn och ungdomar i Skellefteå kommun ekonomiska möjligheter att utöva sin favoritsport.
Blanketter för att ansöka finns på kansliet eller att ladda ner här: http://idrottforalla.org/blanketter/

images/1/images/1/2018-03/stodmedlem.jpg